முட்டை இடுவதற்கு ஆக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அதிசய சிறுவன்!!!!