என்ன ஒரு அதிசயம் ….உலகில் நடந்த அதிசய காட்சி…..அதிர்ச்சியில் ஸ்ரீதேவி குடும்பம் மற்றும் திரை உலக ரசிகர்கள்….