தீயை எதிர்த்து புனிதா முதல் Phone செய்து பல உயிரை காப்பாற்றினார்…மெய் சிலிர்க்க வைத்த காட்சி….வீடியோ !!!!